O nás

O nás

ANTE DE BARS, značka ktorá vznikla za účelom priniesť pôžitok z chuťového vnemu a jedinečný moment medzi ľudí, ktorí majú radi poéziu ukrytú vo fľaši a žijú svoj originálny život.

V našej rodine sa umenie vína traduje už niekoľko generácií a pre priaznivcov, ktorí si vyberú jednu z jeho chutí, prináša Tomáš Chlebo na pamiatku jeho starého otca, výnimočného človeka – vinára Antona z Čajkova, ktorý ho zasvätil remeslu a hlavne vďaka nemu má značka ANTE DE BARS aj naďalej zmysel.

V roku 1964 Vinár Anton – pokračovateľ svojich predchodcov, postavil chalupu v blízkosti svojich viníc nad pivnicou, ktorá bola ručne vytesaná do kameňa. Tam spolu s manželkou Máriou spracovávali hrozno a dorábali vína. Vínu a viniciam venovali značnú časť svojho života. Všetky skúsenosti sa snažili odovzdať ďalšej generácií, hlavne ich synom a vnukovi Tomášovi, u ktorého odkaz a tradícia pokračujú ďalej v novom šate.

ANTE DE BARS

Názov ANTE DE BARS vznikol spojením mena vzácneho človeka vinára Antona a názvu oblasti odkiaľ pochádzal nielen on, ale aj hrozno z ktorého vína dorábame.

Ante je Chorvátska podoba mena Anton – odvodená z latinského mena Antonius, čo znamená popredný, vynikajúci.

Bars bol nemecký alebo aj maďarsky používaný názov Tekovskej župy z čias Uhorska. Do tejto župy spadala aj dedinka s dnešným názvom Čajkov, z ktorej pochádzal pán Anton Chlebo a žije v nej aj jeho pokračovateľ vnuk Tomáš.

Vinohrady

Naše vinohrady sa týčia v okolí dedinky Čajkov, zakorenené sú v sopečnom podloží z tufu a andezitu.

Tieto sopečné vyvreniny v minulosti vytvorili aj stratovulkán Sitno. Vďaka unikátnej pôde dostali vína ktoré tu postupne vznikali prívlastok ohnivé. Podobné zloženie je možné nájsť v Taliansku alebo vo Francúzsku.